Partners

Terpsichore heeft in de loop der jaren diverse samenwerkingsverbanden opgebouwd. Er werden reeds tal van initiatieven opgestart, tezamen met: